ESKIMO® is missingESKIMO® is missing

Persondatapolitik

Persondatapolitik

ESKIMO APS’ DATAPOLITIK
Eskimo ApS er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Eskimo er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Eskimo behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
Eskimo ApS, CVR-nr. 10082633, Hvidelvej 20, 7400 Herning, telefon 97 21 06 44, e-mail salg@jasaco.dk, er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med at du er kunde hos eller har et samarbejde med Eskimo, har Eskimo i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

- Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 
- CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.
Eskimos behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som Eskimo har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.
Såfremt du indgår i et samarbejde med Eskimo, har Eskimo en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles af Eskimo, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til Eskimos revisor i forbindelse med revision samt til Eskimos databehandlere i forbindelse med hosting af Eskimos mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i Eskimos It-systemer.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Eskimo har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Eskimo en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod Eskimos behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Eskimo ikke længere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.
 
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Eskimo ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Eskimo, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til salg@eskimo.dk eller telefon 97 21 06 44.

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister.
Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.